Art-Ival dobio Excellent SME sertifikat

9.05.2013.

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naša kompanija na osnovu rezultata celukopnog poslovanja, ispunila uslove za izdavanje elektronskog sertifikata „Excellent SME“ od strane Privredne komore Srbije.
Izdavanje i posedovanje certifikata zasniva se na stalnom monitoringu bonitetne kuće COFACE. ‘’Excellent Small and Medium Enterprise – Excellent SME Serbia’’ sertifikat predstavlja potvrdu o bonitetu kompanije. Ovaj certifikat osmišljen je u duhu instrukcija EU o promociji uspešnih kompanija i dobrih poslovnih praksi. Njegovo prisustvo na web prezentaciji predstavlja potvrdu odgovornosti i kredibiliteta, ali i osigurava transparentnost i bezbednost poslovanja, kao i zaštitu potrošača. Online sertifikati “Excellent SME Serbia” su podržani internet tehnologijom SafeSigned™.